Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 1. Bölüm

Araçların Tescil İşlemleri, Araçların Tescil Mecburiyeti Madde 28- Bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler. (Mülga İkinci Fıkra: RG-25/06/1998-23383) Ancak; a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan; 1) Geçici olarak ülkemize girmesine izin verilen araçlar, [...]

By |2019-07-09T12:56:08+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 2. Bölüm

Tescile Dair Diğer İşlemler Satış ve Devirler MADDE 36 – (Değişik:RG-1/5/2010-27568) Resmi araçların satış veya devirleri ait oldukları kurum veya kuruluşların tabi oldukları mevzuata göre; diğer araçların her çeşit satış ve devirleri ise, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası ile 5539 [...]

By |2019-07-09T13:02:43+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 3. Bölüm

Geçici Trafik Belgeleri Geçici Trafik Belgelerinin Verilme Esasları Madde 45- (Değişik fıkra: RG-02/11/2000-24218) Tescil işlemlerinin gecikmesi, bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullere göre geçici trafik belgesi (Ek:10) verilir. Geçici trafik belgesi ve [...]

By |2019-07-09T13:06:05+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 4. Bölüm

Tescil Plakaları Nitelik ve Ölçüleri Madde 53- (Değişik:RG-9/9/2011-28049) Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir. a) Nitelikleri Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm % 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/mm, uzama direnci en az % 6 (a 10) standardında dikdörtgen [...]

By |2019-07-09T13:10:48+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 5. Bölüm

Araçlara Ait Ayırım ve Tanınma İşaretleri ile Diğer İşaretler ve Şartlar Ayırım İşaretleri Madde 60 - Belirli araçlarda, bu Yönetmeliğe bağlı 1 ve 2 sayılı Cetvellerde yer alan ve çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden [...]

By |2019-07-22T08:24:33+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 6. Bölüm

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle Muayeneye Yetkili Kuruluşlar Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. (Değişik ikinci fıkra:RG-1/9/2010-27689) Araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte belirtilir. Muayene süresi dolmasa [...]

By |2019-07-22T09:29:09+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 7. Bölüm

Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Araçların Satış ve Tescilleri Madde 69- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışlarına ilişkin sözleşmeler, herhangi bir noterde yapılabilir, fakat alıcının yerleşim yeri noterliğinde sicile kaydedilir.Bu araçlar da, alıcısı adına tescil edilir ve tescil belgelerine, mülkiyeti muhafazalı olduğuna dair şerh verilir. Milli Emlak Müdürlüğü [...]

By |2019-07-22T09:41:34+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 5. Kısım

Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Sürücülere Dair Diğer Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Verilme Şartları Sürücü Belgelerinin Sınıfları Madde 75- Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır. -“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için), -“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için), -“B” Sınıfı Sürücü [...]

By |2019-07-22T09:56:00+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 1. Bölüm

Trafik Kuralları Genel Kurallar Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Madde 94- Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; A) Araç sürücüleri; a) Araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, b) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların [...]

By |2019-07-22T10:18:57+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 2. Bölüm

Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı Madde 97- Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri [...]

By |2019-07-22T10:29:28+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Yönetmeliği|Tags: |Yorum yok
Go to Top