Çocuk Trafik Eğitim Parkı

Trafik Eğitim Parkları, ilköğretim birinci ve ikinci kademe okuyan öğrencilerin trafik bilincini artırmak, trafik kurallarına uyan bireyler yetiştirmek amacıyla eğitici minyatür trafik sahalarının oluşturulması ile gerçekleştirilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu yerel yönetimlere "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" yapılması görevini vermiştir. Trafik eğitim parklarını planlarken Karayolları standartlarında, kullanılan ürünlerinde TSE norm ve standartlarında olması göz [...]