Anasayfa2019-07-23T10:44:08+00:00

Trafik Kanunu 2.Bölüm 1.Kısım

Tanımlar:Madde 3 – Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şerldi, köprüler ve alanlardır.Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, al tında veya yukarısındaki; [...]

Bisiklet Parkları

Bisiklet Park Yeri Nedir? Bisiklet park yeri, bisiklet park ayağı, bisiklet park demiri veya kısaca bisiklet parkı; bisiklet dağınıklığını ortadan kaldırmak, güvenli ve düzenli bir park yeri oluşturmak amacıyla kullanılan üründür. Artan nüfusla birlikte artan araç sayısı, kentlerdeki trafik [...]