Kavşak, farklı istikametlerdeki yolların birbiri ile aynı düzlemde kesiştiği, farklı yönlerden gelen araçların emniyetle birbirlerinin güzergahlarından geçtiği veya yön değiştirdiği nokta olarak nitelendirilir. Ülkemizde gün geçtikçe kavşakların, trafik sinyalizasyonuna verilen önem artmaktadır.

İleri Trafik Karayolları yol ağında bulunan kavşakların trafik akımının temel özellikleri, jeofizik durumunu, hacim ve yoğunluk incelemesini, hız ve gecikme etüdlerini yaparak araçların A noktasından B noktasına en uygun zamanda – en uygun şartlarda ulaşmasını amaçlayarak trafik sinyalizasyon projeleri hazırlar. İleri Trafik bünyesinde bulundurduğu teknik altyapı personeliyle sinyalizasyon projelerini en verimli şekilde uygulamaya dönüştürür.